Grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

@Gmina Koneck dzięki Funduszom Europejskim otrzymała grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina” o wartości 100 000 zł.

Dzięki tym środkom do urzędu trafią m.in. komputery i laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt do serwerowni. Pracownicy zostaną również przeszkoleni z tematyki cyberbezpieczeństwa. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa urzędowych systemów teleinformatycznych. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Skip to content