Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck
uprzejmie informuje o zwołaniu XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck
na dzień 01 lipca 2022 r. o godzinie 10:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 01.07.2022 r.

1. Otwarcie

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie protokolanta.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022-2027.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

6.3. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content