Zbiórka wniosków o poniesionych stratach w uprawach w związku z ostatnimi opadami gradu

Rolnicy Gminy Koneck

            Wójt Gminy Koneck informuje, że w związku z ostatnimi opadami gradu, istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych szkód – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie wniosku do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji, która oszacuje zakres i wysokość poniesionych strat.

            W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w Urzędzie Gminy w Konecku pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach.

            Wnioski należy składać w terminie do 12 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 1530, zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.koneck.eu).

            W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię poszczególnych upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2022.

            Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję, która rozpocznie szacowanie po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

Poniżej znajduję się wniosek do pobrania.

Wniosek_o_oszacowanie-grad-2-Gmina-Koneck-1

Podobne aktualności

Skip to content