Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. ,,W moim domu nic się nie marnuje”

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. ,,W moim domu nic się nie marnuje”

 
Zaproszenie w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”.
 
 Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, które może mieć pozytywny wpływ na klimat i dlatego warto wdrożyć je w domu, np. w celu oszczędzania wody 💧, energii elektrycznej🔌 czy niemarnowania żywności 🍽❌. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu.
 
 Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca.
 
W zgłoszeniu powinny się znaleźć:
 
· opis ekopraktyki,
 
· wyjaśnienie, na czym ona polega,
 
· jakie daje rezultaty,
 
· powody, dla których ekopraktyka została wdrożona.
 
Do konkursowej pracy można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.
 
Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace.
 
 Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:
 
· 1. miejsce – 9 500 zł,
 
· 2. miejsce – 6 500 zł,
 
· 3. miejsce – 3 000 zł,
 
 Środki finansowe będą wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Kół wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska.
 
 Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”, który zostanie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat” www.naszklimat.gov.pl.
 
Zapraszamy do udziału w konkursie.
 
 Ogłoszenie wyników odbędzie się do 10 sierpnia.
 
Uczestnikiem konkursu może być Koło Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) lub wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. W zgłoszeniu (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy podać numer nadany w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich lub numer KRS.
 
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie www:
www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje.
 
W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl.

Podobne aktualności

Skip to content