PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022


GMINA KONECK REALIZUJE PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022, KTÓRY WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO -FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.
NA REALIZACJĘ PROGRAMU W ROKU 2022 GMINA KONECK OTRZYMAŁA  Z MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:


DOFINANSOWANIE WARTOŚCI:
97.002,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 97.002,00

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie świadczenia usług asystenta dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w:

-wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

– w załatwianiu spraw urzędowych;

– w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zostanie zrealizowany główny cel programu, jakim jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług asystenta, który będzie dla nich wsparciem przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi żadnych odpłatności bez względu na sytuację dochodową.

Informacji w sprawie programu udzielają: pracownicy GOPS w Konecku pod nr tel. 54 272 20 02 lub e-mail : gopskoneck@pro.onet.pl.

 

Poniżej znajdują się załączenia potrzebne do programu.

Załącznik nr 1 do zasad wzór karty zgłoszenia

Załącznik nr 2 do zasad

klauzula informacyjna RODO

zasady realizacji programu-1

źródło finansowania

 

Podobne aktualności

Skip to content