Zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze

       Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuję, że z dniem 15 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które umożliwiają Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).
 
     Modyfikacja programu pn. Czyste Powietrze Plus dotyczy udzielenia przedpłaty dla nowych Beneficjentów, na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.
 
    Zmiany dotyczą finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zastosowanie nowego rozwiązania finansowego sprawi, że wykonawca, z którym Beneficjent zawarł umowę, będzie mógł otrzymać aż do 50 procent przewidzianej kwoty dotacji, jeszcze przed rozpoczęciem prac.
 
    Obecne zmiany sprawią, że program w nowej odsłonie, pod nazwą Czyste Powietrze Plus, stanie się bardziej atrakcyjny i dostępny dla osób o najniższych dochodach.
 
Dokumenty o zmianie programu są do pobrania na portalu WFOŚiGW w Toruniu pod adresem:
https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-771-ogloszenie_o_zmianie_programu.html

Podobne aktualności

Skip to content