PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022


GMINA KONECK REALIZUJE PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022,
KTÓRY FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO -FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.
NA REALIZACJĘ PROGRAMU W ROKU 2022 GMINA Koneck OTRZYMAŁA:
DOFINANSOWANIE WARTOŚCI:
9.792,00
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
9.792,00

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, polegające na czasowym odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi żadnych odpłatności bez względu na sytuację dochodową.

 

Informacji w sprawie programu udzielają: pracownicy GOPS w Konecku pod nr tel. 54 272 20 02 lub e-mail: gopskoneck@pro.onet.pl.

Potrzebne pliki do programu znajdują się poniżej:

źródło finansowania

zasady realizacji programu

zał. nr 3 do zasad

zał. nr 2 do zasad klauzula informacyjna

zał. nr 1 do zasad OW wzór karty zgłoszenia

Podobne aktualności

Skip to content