Daily Archive: 25 lipca, 2022

Warsztaty z klimatem dla dzieci z terenu gminy Koneck

      Warsztaty z klimatem to 5-dniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, których celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu bioróżnorodności, rolnictwa ekologicznego oraz kreowanie postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich. W czasie warsztatów, poprzez...

Skip to content