Informacje dot. działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków.

Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze,
a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich
działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.
Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej
polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym
i administracyjnym. Przede wszystkim jednak na szczeblu rządowym i samorządowym.
Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne. Ich celem
jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań
technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.

W poniższym linku znajdują się informację dotyczące:

1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie
decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym
zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej
budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow .

Podobne aktualności

Skip to content