Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Koneck

PORZĄDEK OBRAD XXXV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 18.08.2022 r.

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Powołanie protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji

  6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022-2027.
  a) omówienie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  c) dyskusja
  d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 rok.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały

6.3. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

 

Podobne aktualności

Skip to content