Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Poprawa Infrastruktury Społecznej w Gminie Koneck”.

                     

Gmina Koneck w dniu 26 sierpnia 2022 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DAWBUD” Adam Iwański z Włocławka na realizację zadania pn. „Poprawa Infrastruktury Społecznej w Gminie Koneck”.

Zakres prac realizowanych przy wyżej wymienionym zadaniu to:

  • część nr 1 : Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez modernizację i adaptację wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kruszynku oraz zagospodarowaniem terenu;
  • część nr 2 : Wykonanie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa toalety publicznej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koneck;
  • część nr 3 : Adaptację i wyposażenie sali na multimedialną pracownię językową wraz
    z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu przy szkole w Konecku na działce nr 36/4 położonej w Konecku, gmina Koneck, powiat Aleksandrowski.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Koszt inwestycji: 4 744 700,00 zł

Kwota przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 032 995,00 zł

Kwota przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 zł

Łączna kwota dofinansowania: 4 532 995,00 zł

 

Wkład własny gminy: 211 705,00 zł

 

Podobne aktualności

Skip to content