Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek

Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek

Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 27 maja do 31 sierpnia 2022 r. inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek.


Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu robót :

– Rozebranie istniejących zjazdów,

– Ścięcie poboczy gruntowych,

– Korytowanie pod poszerzenie jezdni i zjazdy,

– Wbudowanie warstw konstrukcyjnych,

– Ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej,

– Wykonanie poboczy gruntowych oraz gruntowych poboczy umocnionych kruszywem,

– Oczyszczenie z odtworzeniem istniejących rowów przydrożnych,

– Wykonanie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań.

Całkowita długość zrealizowanego odcinka w ramach zadania wynosi 1,00 km.

Zadanie inwestycyjne zakończono w terminie i oddano do użytkowania.

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 878 073,94 zł.

Inwestycja została wykonana ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  i Gminy Koneck.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania wynosi 364 596,00 zł.

Wkład własny Gminy Koneck wynosi 513 477,94 zł.

Podobne aktualności

Skip to content