Mammografia – bezpłatne badanie profilaktyczne Koneck

Rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku nowotwór piersi diagnozuje się u 12 % kobiet. W Polsce obserwuje się rosnący trend umieralności a zgłaszalność uprawnionych do badań profilaktycznych Pań wynosi zaledwie około 37 %.
Nie odkładaj badań na później. Zbadaj się i zyskaj spokój.
Mammografia jest podstawowym, bezpłatnym badaniem profilaktycznym wykonywanym w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka bez skierowania lekarskiego.
Do badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:
🔸nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
🔸lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.
Zapamiętaj :
🔸Mammografia pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
🔸W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w Programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia. Dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.
🔸Wynik wymagający poddaniu się dalszym badaniom diagnostycznym, celem potwierdzenia lub wykluczenia ewentualnych zmian nowotworowych otrzymuje tylko około 5 % spośród przebadanych w Programie kobiet. Spośród Pań skierowanych do diagnostyki pogłębionej tylko co piąta kobieta dowiaduje się, że choruje na raka i jest kierowana na ścieżkę szybkiego leczenia.
Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej:
◽️Waganiec – 24 października w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 11
◽️Koneck25 października w godzinach od 8.30 do 11.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Koneck 24
◽️Zakrzewo – 25 października w godzinach od 13.30 do 16.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Leśna 1
◽️Bądkowo – 26 października w godzinach od 9.00 do 15.00 przed Urzędem Gminy, ul. Włocławska 82
◽️Raciążek – 28 października w godzinach od 8.30 do 14.30 przy Urzędzie Gminy, ul. Wysoka 4
🔸Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub poprzez formularz http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.
Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.

Podobne aktualności

Skip to content