Relacja z spotkania dot. omówienia realizacji zadania ,,Rozbudowa, przebudowa i i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK”

W poniedziałek, 3 października 2022 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Konecku odbyło się spotkanie dotyczące omówienia realizacji zadania ,,Rozbudowa, przebudowa i i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK” oraz innych ważnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszej Gminy.

Na spotkanie Wójt Gminy Koneck Ryszard Borowski zaprosił Mieszkańców, którzy aktywnie komentują inwestycyjne decyzje gminy (do czego mają pełne prawo) na portalach społecznościowych.
W spotkaniu obok Wójta wzięli udział Pani Anna Gawrońska – skarbnik gminy, Pan Jan Kościerzyński – sekretarz gminy, Pan Andrzej Duszkiewicz – radny gminy, Pani Monika Iwińska – inspektor w Urzędzie Gminy i Pani Daria Piotrowska – pracownik administracyjny w Urzędzie Gminy.

Z zaproszenia skorzystał i przybył na spotkanie tylko jeden Mieszkaniec – Pan Artur. Pozostałe zaproszone osoby nie przybyły, bez podania przyczyny. Wspólna dyskusja przebiegała w twórczej atmosferze i pozwoliła wyjaśnić problemy i wątpliwości, które przedstawił zaproszony Gość.

Pan Wójt Ryszard Borowski, podziękował za przybycie na spotkanie i zachęcił do bezpośrednich kontaktów wszystkich Mieszkańców gminy Koneck w celu wzajemnego informowania się o ważnych sprawach. To przyczyni się do rozpowszechniania w przestrzeni publicznej informacji sprawdzonych, zgodnych z stanem faktycznym, a nie półprawd, manipulacji i nieprawdy, które szkodzą wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy. Wójt i pracownicy Urzędu Gminy w Konecku zawsze są do dyspozycji Mieszkańców w sprawach dotyczących funkcjonowania gminy.

 

 

Daria Piotrowska,

Pracownik administracyjny ds. współpracy z Unią Europejską, promocji gminy, obsługi organów gminy i jednostek pomocniczych, działalności gospodarczej oraz sportu i rekreacji w Urzędzie Gminy w Konecku.

 

Podobne aktualności

Skip to content