Budowa drogi gminnej nr 160424C Kajetanowo – Żołnowo – etap I

Budowa drogi gminnej nr 160424C Kajetanowo – Żołnowo – etap I

Gmina Koneck realizuje zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 160424C Kajetanowo-Żołnowo –etap I.

Inwestycja obejmuje wykonanie w szczególności następującego zakresu robót :

‒ sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe,

‒ warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,

‒ dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr.
15 cm,

‒ górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
10 cm,

‒ powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami frakcji 2-5 mm,

‒ powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami frakcji 5-8 mm,

‒ powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami frakcji 8-11 mm.

 

Całkowita długość realizowanego odcinka w ramach zadania wynosi 0,99 km.

 

Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Podobne aktualności

Skip to content