Przebudowa dróg lokalnych nr: 160413C, 160420 C, 160426 C na terenie gminy Koneck

Przebudowa dróg lokalnych nr: 160413C, 160420 C, 160426 C na terenie gminy Koneck

Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 26 maja do 28 września 2022 r. inwestycję pn. Przebudowa dróg lokalnych nr: 160413C, 160420 C, 160426 C.

Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następujących dróg gminnych:

  1. Droga gminna Opalanka – Pomiany dł. 1,766 km,
  2. Droga gminna Koneck – Spoczynek – Święte dł. 2,953 km,
  3. Droga gminna Kol. Kruszynek – Turzynek dł. 0,995 km.

Całkowita długość zrealizowanych w ramach zadania odcinków dróg wynosi 5,714 km.

Zadanie inwestycyjne zakończono w terminie i oddano do użytkowania.

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 4 531 595,90 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania wyniosła 4 305 016,11 zł.

Wkład własny Gminy Koneck wynosi 226 579,79 zł.

 

SPOCZYNEK – ŚWIĘTE

OPALANKA – POMIANY

KRUSZYNEK -TURZYNEK

Podobne aktualności

Skip to content