Budowa drogi gminnej nr 160424 C Kajetanowo – Żołnowo – etap I

Budowa drogi gminnej nr 160424 C Kajetanowo – Żołnowo – etap I

Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 10 października do 07 listopada 2022 r. inwestycję pn. Budowa drogi gminnej
nr 160424 C Kajetanowo -Żołnowo – etap I.

Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu robót :

‒ sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe,

‒ warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,

‒ dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm,

‒ górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm,

‒ powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami frakcji 2-5 mm,

‒ powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami frakcji 5-8 mm,

‒ powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami frakcji 8-11 mm.

 

Całkowita długość zrealizowanego odcinka w ramach zadania wynosi 0,99 km.

Zadanie inwestycyjne zakończono w terminie i oddano do użytkowania.

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 435 943,37 zł.

Inwestycja została wykonana ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  i Gminy Koneck.

Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na realizację zadania wynosi 93 060,00 zł.

Wkład własny Gminy Koneck wynosi 342 883,37 zł.

Skip to content