Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji nadzwyczajnej VIII kadencji Rady Gminy Koneck.

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 8.12.2022 r.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

  6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022-2027.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
  c) dyskusja;
  d) podjęcie uchwały.

  6.2. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 rok.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
  c) dyskusja;
  d) podjęcie uchwały.

            6.3. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały.

            7. Informacje lub komunikaty.
8.
Wnioski.
9.
Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

 

 

Podobne aktualności

Skip to content