Daily Archive: 14 grudnia, 2022

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Koneck

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PORZĄDEK OBRAD XL SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 22.12.2022 r. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. Powołanie protokolanta. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie...

Skip to content