WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE PTASIEJ GRYPY

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE PTASIEJ GRYPY
Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy przekazuje informacje o gwałtownym zwiększaniu się zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków i drobiu na terenie całej Polski.
W związku z powyższym zalecamy wszystkim hodowcom oraz mieszkańcom o zapoznanie się z poniższymi informacjami załączonymi do postu.
Zgodnie z rozporządzeniem nr 18/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego m.in.:
❌zakazuje się : utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu.
✔️nakazuje się : odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bio-asekuracji❗️

Podobne aktualności

Skip to content