Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, w sektorze „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”

W związku z ogłoszeniem od stycznia 2023 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, w sektorze „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” możliwe będzie pozyskanie środków na proekologiczne inwestycje m.in. na instalacje i urządzenia produkujące oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Celem konkursu jest wspieranie inwestycji w instalacje produkujące energię odnawialną i wykorzystywaną przez producentów rolnych na potrzeby własne. Dofinansowanie może obejmować:
🟤koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami i systemem zarządzania,
🟤koszty zakupu i montażu pompy ciepła stanowiącej integralną cześć instalacji produkującej energię,
🟤koszty ogólne takie jak: koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
🟤koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi itd., oraz koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego.
Poziom dofinansowania wynosi 50% (dla Młodych Rolników 60%), ale nie więcej niż 150 000,00 zł poniesionych kosztów.
W przypadku zainteresowania, poniżej podajemy dane kontaktowe:
Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o.,
ul. Królowej Korony Polskiej 3/2, 70-485 Szczecin
tel. 728 969 425
e-mail: biuro@cra.com.pl

 

Podobne aktualności

Skip to content