Badanie ankietowe GUS

Dziś rozpoczęło się już drugie badanie ankietowe realizowane w 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny.
Od 13 do 31 stycznia realizowane jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych A-KR. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu.
Od 2 do 20 stycznia realizowane jest z kolei badanie PKZ -Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Badanie dostarcza informacji o skali wyjazdów i ich charakterze.
⬇️Poniżej znajduję się kalendarium badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną.

Podobne aktualności

Skip to content