Trwają nabory wniosków w ramach PROW w ARiMR.

Obecnie trwają w ARiMR nabory wniosków w ramach PROW:

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – nabór od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r.
Poddziałanie 5.2Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 r.
Działanie M22 – Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podobne aktualności

Skip to content