Nawigator legislacyjny dla NGO

Nawigator legislacyjny dla NGO

Celem projektu jest celem jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce.
Wiadomo, że sprawne zarządzanie w trzecim sektorze może być trudne, dlatego stworzono program monitoringu legislacyjnego. Przygląda się wszelkim zmianom prawnym, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje wysyłane są raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji. To ważne, aby wszelkie analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona, szczególnie do Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z mniejszych miejscowości.
Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdują się pod linkiem:
https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/

Podobne aktualności

Skip to content