Wszystkie trzynastki trafią na konta przed majówką

Wszystkie trzynastki trafią na konta przed majówką

 

Ponad 457,2 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim otrzyma w tym roku tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę ponad 726,2 mln zł. Jeszcze przed majówką ZUS wypłaci ostatnią transzę trzynastek osobom, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

 

Pieniądze w ramach trzynastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba, składać żadnego wniosku.
ZUS wypłaca dodatkowe wsparcie wszystkim uprawnionym razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień.

 

Zdecydowana większość osób otrzymała już w kwietniu dodatkową gratyfikację. Na trzynastkę czekają jeszcze osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja. Trzynastki trafią do nich jeszcze przed majówką. 25 kwietnia  ZUS przekazał środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 27 kwietnia – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

 

ZUS wypłacił w sumie ponad 8,6 mln trzynastek, na łączą kwotę ponad 13,6 mld zł. W regionie do tej pory trzynastka trafiła do ponad 455,2 tys. emerytów i rencistów. Łączna kwota wypłat to przeszło 723 mln zł.  Do piątku trzynastkę otrzyma kolejne 2 tys. osób pobierających świadczenia lub zasiłki przedemerytalne na kwotę niemal 3,2 mln zł. W województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w sumie ponad 457,2 tys.  osób na łączną kwotę przeszło 726,2  mln zł – dodaje rzeczniczka.

 

W tym roku trzynasta emerytura to 1588,44 zł brutto. Z trzynastej emerytury potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. Na przykład przy emeryturze 2 tys. zł brutto, emeryt otrzyma na „rękę” 1314,48 zł, przy świadczeniu wynoszącym minimum 2,5 tys. zł brutto – 1254,48 zł.

 

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

 

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Jedna trzynastka przysługuje także w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową). Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe np. ZUS i KRUS, wtedy trzynastą emeryturę wypłaca ZUS.

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

 

Podobne aktualności

Skip to content