XLV Sesja Rady Gminy Koneck

         W dniu 31 maja 2023 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Koneck, na której został przedstawiony raport o stanie Gminy Koneck za 2022 rok. Radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Koneck oraz udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób, dlatego szczególne podziękowania należą się Pani Skarbnik – Annie Gawrońskiej, która przyczyniła się do tego sukcesu. Rada Gminy przekazała na ręce Pana Wójta oraz Pani Skarbnik kwiaty, które są wyrazem podziękowania, wdzięczności i mobilizacji do dalszej współpracy.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, sołtysi, Wójt Gminy Koneck – Pan Ryszard Borowski, sekretarz gminy Koneck – Pan Jan Kościerzyński, skarbnik gminy Koneck – Pani Anna Gawrońska, Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej – Pan Wojciech Kochanowski oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content