Daily Archive: 10 maja, 2024

Gmina Koneck otrzymała dofinansowanie

Gmina Koneck jako organ prowadzący Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 500,00 zł na realizacje zadania publicznego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”...

Eksperckie dyżury telefoniczne

Eksperckie dyżury telefoniczne Placówki ZUS w regionie zapraszają na majowe eksperckie dyżury telefoniczne. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, przeliczania emerytur i rent, zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego 800+, czy rehabilitacji leczniczej...

Skip to content