Gmina Koneck otrzymała dofinansowanie

Gmina Koneck jako organ prowadzący Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku

otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 500,00 zł na realizacje zadania publicznego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3

Środki finansowe przeznaczone zostaną na działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zakup książek do przedszkola i szkoły podstawowej.

Podobne aktualności

Skip to content