Z mLegitymacji ZUS korzysta już ponad 721 tys. emerytów i rencistów

Z mLegitymacji ZUS korzysta już ponad 721 tys. emerytów i rencistów

Od ubiegłego roku każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji legitymacji.

Wystarczy, że na swoim smartfonie zainstaluje bezpłatną aplikację mObywatel i dołączy dokument.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2023 roku wystawia mLegitymację wszystkim emerytom
i rencistom automatycznie. Seniorzy, którzy chcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację
w formie karty plastikowej muszą złożyć odpowiedni wniosek (formularz ERL) – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Korzystanie z elektronicznej wersji legitymacji jest bardzo proste. Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel i wybrać z listy dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”.
Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Co ważne mLegitymację mogą pobrać także osoby małoletnie, które mają rentę rodzinną, pod warunkiem że ukończyły 13 r. życia, mają profil zaufany oraz dowód osobisty.

Z mLegitymacji korzysta już ponad 721 tys. świadczeniobiorców ZUS-u. Elektroniczna legitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie swojego smartfona, senior potwierdzi, że jest świadczeniobiorcą ZUS-u i będzie mógł bez problemu korzystać z przysługujących mu ulg i uprawnień. W przypadku śmierci emeryta lub rencisty mLegitymacja unieważni się automatycznie w aplikacji mObywatel. Natomiast w sytuacji, gdy senior miał plastikową legitymację, wówczas członek rodziny zmarłego lub inna osoba, która jest w jej posiadaniu, jest zobowiązana zwrócić ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Legitymacje plastikowe wydane przed styczniem 2023 rokiem zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Oznacza to, że świadczeniobiorcy, którzy już je posiadają mogą posługiwać się zarówno mLegitymacją, jak i legitymacją plastikową. Więcej informacji w  ulotce „mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie”

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content