Daily Archive: 6 czerwca, 2024

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z...

Strategia Rozwoju Gminy Koneck

Gmina Koneck rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2025-2035. W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej....

Złoty Lider Gospodarki Rynkowej 2024

Gmina Koneck zdobyła tytuł Złoty Lider Gospodarki Rynkowej w roku 2024 w uznaniu za ponadprzeciętne działania na polu przedsiębiorczości samorządowej, promocji regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Za skuteczne wykorzystanie środków europejskich, mających istotny...

Skip to content