Daily Archive: 10 czerwca, 2024

Okienko transferowe otwarte do końca lipca

Do 31 lipca przyszli emeryci mogą zmienić decyzję w sprawie przekazywania części składki emerytalnej na subkonto w ZUS-ie lub do OFE. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie. Ubezpieczony może zdecydować, że całość składki na II filar...

Wnioski o 800 plus tylko do końca czerwca

Wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na obecnie  trwający okres świadczeniowy można składać tylko do końca czerwca br. Jeśli rodzic spóźni się i przekaże wniosek po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia formularza....

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 17 czerwca 2024 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 – odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych KRUSZYNEK 2 obwód 200. Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane

Skip to content