Konkurs Prezesa ZUS na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską

Konkurs Prezesa ZUS na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu Prezesa ZUS na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych. Termin zgłaszania prac do 30 września.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między  1 stycznia 2021 r. a  31 lipca 2024 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych. Wymaganym językiem pracy jest język polski. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat funkcjonowania ubezpieczeń społecznych oraz popularyzacja wiedzy w tym obszarze – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne, pracę do konkursu można zgłosić tylko raz i takiego zgłoszenia dokonuje promotor lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona. Termin zgłaszania prac mija 30 września br. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2025 r.  Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W poprzedniej edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych nadesłano łącznie 16 prac – 3 doktorskie, 3 magisterskie oraz 10 licencjackich. Rozprawy zgłoszone na konkurs były poświęcone różnorodnym zagadnieniom dotyczącym systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych. Ich autorzy zaprezentowali badania
i rozważania na temat procedur postępowań emerytalno-rentowych, strategii inwestycyjnych
w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi, kwalifikacji i zatrudnienia w kontekście zmian technologicznych, a także świadomości społecznej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego.

Prace oceniało 22 recenzentów – pracowników ZUS, ekspertów zewnętrznych, wykładowców i naukowców. Komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę i pięć wyróżnień. Pierwszą nagrodę otrzymał pan Andrzej Sołdek za rozprawę doktorską pt. „Strategie inwestycyjne cyklu życia
w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi”.

Jak zgłosić prace do konkursu

 1. Komplet dokumentacji na konkurs należy przesłać na adres konkurs_zus@zus.pl
 2. Dokumentację należy przesłać w formacie DOC lub PDF.
 3. W temacie albo tytule maila przekazującego dokumentację należy wpisać: „Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową”.
 4. Komplet dokumentacji obejmuje:
 5. egzemplarz pracy w wersji elektronicznej, tj. w formacie DOC;
 6. skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
 7. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
 8. w przypadku prac licencjackich i magisterskich skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu lub według innego wzoru, który zawiera zakres danych zgodny ze wskazanym załącznikiem nr 2;
 9. krótki biogram autora;
 10. skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora;
 11. rekomendacja promotora bądź opiekuna naukowego pracy zawierająca informacje o walorach naukowych i aplikacyjnych pracy, które decydują o jej zgłoszeniu do Konkursu;
 12. opinia recenzentów pracy.

Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Regulamin Konkursu  dostępny jest stronie internetowej Zakładu, pod poniższym linkiem:

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content