Tylko do 1 lipca można skorygować składkę zdrowotną za 2023 rok

Tylko do 1 lipca można skorygować składkę zdrowotną za 2023 rok

Kończy się czas na składanie korekt składki zdrowotnej za ubiegły rok. Termin mija 1 lipca. Dokumenty korygujące mogą złożyć ci płatnicy, którym z rocznego  rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok wyszła nadpłata, a nie złożyli wniosku o jej zwrot.

Płatnicy składek mają obowiązek składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Do 20 maja część płatników składek była też zobowiązana przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Chodzi o przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli z rozliczenia wyszła nadpłata i płatnik nie miał zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to do 3 czerwca mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki. ZUS w takiej sytuacji przekaże nadpłatę  na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli natomiast  przedsiębiorca nie złożył wniosku o zwrot, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Korekta rocznej składki zdrowotnej

Przedsiębiorca ma prawo skorygować dokumenty rozliczeniowe ze składką zdrowotną tylko do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej składki, która wynika z rocznego rozliczenia. Jeśli płatnik nie składał takiego wniosku, to korekty składki zdrowotnej za 2023 rok może przekazać do 1 lipca– wyjaśnia rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content