Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

27 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT)
podczas, którego wybrano nowe władze. Wziął w nim udział Wójt Gminy Koneck Pan Ryszard Borowski.
Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego z terenu MOFT, wdrażających w perspektywie finansowej 2021-2027 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego.
Celem Stowarzyszenia, które pełni funkcję Związku ZIT, jest współpraca na rzecz integracji społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, dążenie do zrównoważonego i równomiernego rozwoju gmin i powiatów w ramach MOFT oraz ich reprezentowanie i obrona wspólnych interesów w realizacji zadań wynikających z Umowy Partnerstwa do realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.
 

Podobne aktualności

Skip to content