XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Zakończyło się XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP), które odbyło się w dniach 24-25 czerwca 2024 r. Tegoroczne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Członkami Związku Gmin Wiejskich RP jest 644 gmin, w tym Gmina Koneck reprezentowana przez Wójta Gminy Koneck Pana Ryszarda Borowskiego.

Planowane zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego przedstawiła Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. To wystąpienie wywołało szeroką dyskusję, gdyż przedstawiciele gmin obecni na Zgromadzeniu skorzystali z okazji, by podzielić się z przedstawicielką resortu problemami związanymi z finansami gmin.

Warto podkreślić, że uczestnicy XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) z zadowoleniem przyjęli zapowiedź minister Hanny Majszczyk o przygotowywanych zapisach projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących zastąpienia dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, subwencją. Konsekwentnie, od kilku lat, ZGWRP artykułuje prośbę o takie rozwiązanie w stanowiskach, dyskusjach i przy opiniowaniu stosownych dokumentów. Zapowiedź spełnienia tej prośby, to bardzo duży sukces Związku, a tym samym gmin z obszarami o charakterze wiejskim, w trudnym temacie finansowania oświaty.

Podobne aktualności

Skip to content