Ogłoszenie abolicji

 Szanowni Mieszkańcy

Ogłaszamy abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci wodociągowej lub /i kanalizacyjnej w terminie do 31.08.2024 r.

Oznacza to, że jeśli we wskazanym terminie poinformujesz Urząd Gminy Koneck o niezgłoszonym wcześniej przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym to nie będziemy kierować na Policję wniosków o ściganie sprawców nielegalnych działań. Jeśli jednak nie zgłosisz w tym terminie posiadania nielegalnego przyłącza, a pracownicy Urzędu Gminy Koneck stwierdzą ten fakt, będziemy kierować do Policji wnioski o ściganie i ukaranie sprawcy, karą grzywny zgodnie z treścią przepisy art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Informujemy, iż zgodnie z treścią ww. przepisu ustawy osoba, która bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł. Natomiast osoba, która bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Podobne aktualności

Skip to content