Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno-informacyjne

25 lipca 2024 r. godz. 9:00 Gminny Ośrodek Kultury w Konecku

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dot. Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu aleksandrowskiego na lata 2023-2027:
✅lokalnych liderów m.in. sołtysów, radnych gmin, powiatu, województwa;
✅przedstawicieli instytucji kulturalnych i/lub edukacyjnych m.in. bibliotek, domów kultury, szkół, uniwersytetów trzeciego wieku;
✅przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe;
✅przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
✅mieszkańców powiatu aleksandrowskiego;
✅przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR.

Podobne aktualności

Skip to content