Author: mzdzichowski

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa     Aby zakwalifikować się do w/w Programu należy spełniać kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: – W przypadku osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł – w przypadku osoby...

Posiłki – obiady w szkole i w przedszkolu

OGŁOSZENIE Posiłki – obiady w szkole i w przedszkolu   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje o możliwości składania przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej wniosków wraz z zaświadczeniami o dochodach...

energia elektryczna

Przerwa w dostawie energii elekrycznej

Uprzejmie informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej – odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych CHROMOWOLA 3, że w dniu 19.08.2019 r. w godzinach 8.30 – 12.30 nastąpią przerwy w dostawie prądu. Informacja przekazana za...

APEL O POMOC

  Wójt Gminy Koneck zwraca się z apelem o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru domu.   Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Kolonia Straszewska, gm. Koneck miał miejsce w dniu 3 kwietnia 2019...

Bezpieczny i aktywny senior

Szanowni Państwo Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej...

Skip to content