Czyste Powietrze

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

Źródła odpadów Tworzywo sztuczne Produkty wykonane z recyklowanego tworzywa
Butelki PET
(politereftalan etylu)
Butelki, długopisy, inne opakowania, włókna (tkanina „polar”), opakowania spożywcze
Rury, kable, profile okienne PCW
(polichlorek winylu)
Wykładziny podłogowe, rury, kable, parapety, elementy wzmocnień nadbrzeży, podstawy znaków drogowych i ekranów dźwiękowych
Opakowania żywności (tacki, tuby), opakowania kosmetyczne PP
(polipropylen)
Meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, błotniki rowerów, elementy ogrodzeń, doniczki, zderzaki samochodowe
Folie opakowania, folie rolnicze PE
(polietylen)
Torebki plastikowe, folie budowlane, folie dachowe, torby na śmieci, doniczki, wieszaki, ławki
Opakowania spożywcze PS
(polistyren)
Opakowania techniczne, wieszaki
Nośniki CD/DVD PC
(poliwęglan)
Klosze do lamp, kompozyty konstrukcyjne dla elektrotechniki i motoryzacji

Czy wiesz, że:

  • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
  • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu – zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

  1. Komisja Europejska pozwała Polskę w sprawie zanieczyszczeń powietrza.

http://www.tvp.info/23060723/komisja-europejska-pozwala-polske-w-sprawie-zanieczyszczen-powietrza-bardzo-surowe-ostrzezenie

  1. Ograniczenie niskiej emisji w gminach

http://krakow.tvp.pl/19781836/ograniczenie-niskiej-emisji-w-gminach

  1. Bieżące pomiary jakości powietrza na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

  1. Partner akcji „Czyste powietrze” Fundacja PlasticsEurope Polska

www.plasticseurope.pl


Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

Skip to content