Spotkanie w sprawie budowy Stopnia Wodnego w Siarzewie

25 października 2021 roku Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zorganizował w ciechocińskim kinie „Zdrój” konferencję poświęconą budowie Stopnia Wodnego w Siarzewie, na którą zaproszeni zostali wszyscy parlamentarzyści z województwa kujawsko-pomorskiego oraz samorządowcy z sąsiednich powiatów.

Konferencję otworzył Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, a następnie zabrał głos Pan Leszek Dzierżewicz – Burmistrz Miasta Ciechocinek. Podczas konferencji podkreślano znaczenie realizacji tej inwestycji dla całego regionu. Głos zabrała Pani Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłanka na Sejm RP IX kadencji, Pani Joanna Borowiak – Posłanka na Sejm RP IX kadencji, Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP IX kadencji, Pan Józef Łyczak – Senator RP X kadencji, Pan Ryszard Bober – Senator RP X kadencji, Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz prof. dr hab. Zygmunt Babiński – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Na zakończenie konferencji samorządowcy podpisali petycję do Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu w sprawie podjęcia działań mających na celu niezwłoczną realizację przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu budowy nowego Stopnia Wodnego w Siarzewie. Obecni parlamentarzyści zadeklarowali, iż osobno wystąpią do Premiera z wnioskiem popierającym inwestycję.

PETYCJA

Podobne aktualności

Skip to content