O Gminie

Gmina Koneck administracyjnie przynależy do województwa kujawsko – pomorskiego i wchodzi w skład powiatu aleksandrowskiego. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 67,84 km2, na co składają się 22 miejscowości w ramach 19 sołectw.

Gmina Koneck jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczym. Rolnicy
w gminie Koneck zajmują się głównie uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Głównym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż, warzyw oraz wysoko wyspecjalizowane sadownictwo. Gospodarstwa hodowlane ukierunkowane są na hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Położenie Gminy Koneck
Mapy Gminy Koneck, powiatu aleksandrowskiego i wojewóztwa kujawsko-pomorskiego

Walory przyrodniczo – krajoznawcze sprawiają, że gmina Koneck posiada potencjał do rozwoju turystyki. Jedną z najciekawszych atrakcji Gminy Koneck jest rezerwat przyrody „Uroczysko Koneck”, który został utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uznania tego obiektu leśnego za rezerwat przyrody. Utworzono go w celu zabezpieczenia i zachowania rzadkich zbiorowisk leśnych. Rezerwat zajmuje powierzchnię 84,64 ha. Występują tam różne gatunki roślin m.in. konwalia majowa, fiołek przedziwny czy lilia złotogłowa. W Gminie Koneck warto również zwrócić uwagę na obiekty wpisane do rejestru zabytków m.in. kościół pod wezwaniem Świętego Prokopa w Konecku, który powstał w latach 1862 – 1909, kościół pod wezwaniem Świętego Marcina w Straszewie wybudowany w 1790 roku oraz wiatrak paltrak w miejscowości Pomiany wybudowany w 1925 roku. 

Gmina Koneck położona jest blisko drogi krajowej nr 91 łączącej północ Polski
z południem oraz biegnącej do niej równolegle autostrady A1 z węzłem
w Ciechocinku. Przez naszą Gminę przebiega również droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek – Sompolno, a w oddalonym o 15 km od Gminy Koneck Aleksandrowie Kujawskim znajduje się ważna stacja kolejowa, na której zatrzymuje się większość składów pociągów.

Zrealizowanie przez Gminę Koneck w 2010 roku projektu „E-USŁUGI Przyjazne Mieszkańcom”, który polegał na budowie  infrastruktury szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Koneck oraz uruchomienie tzw. telecentrów jest innowacją na skalę krajową. Gminna sieć szerokopasmowa została zbudowana w oparciu o technologie bezprzewodowe i WIFI, dzięki czemu mieszkańcy całej gminy mogą korzystać z bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W okolicy jesteśmy jedyną gminą posiadającą takie udogodnienie dla mieszkańców.

Gmina Koneck angażuje się w tworzenie, modernizację i doposażenie obiektów użyteczności publicznej oraz rozwój działalności kulturalno-oświatowej, sportowej
i rekreacyjnej poprzez budowę placów rekreacyjnych i boisk sportowych. Samorząd Gminy Koneck modernizuje drogi gminne, doprowadzając do nowych rozwiązań komunikacyjnych poprzez budowę rond bezkolizyjnych, budowę parkingów oraz zatoczek autobusowych. W dowód dobrej organizacji, wyróżnieniem dla gminy Koneck była wizyta Premier Pani Beaty Szydło podczas obchodów pierwszej rocznicy Programu „Rodzina 500 plus”, które odbyły się w 2017 r. w Konecku.

Największe inwestycje to:

 1. termomodernizacja budynku gimnazjum w Konecku wraz
  z wykonaniem Odnawialnych Źródeł Energii,
 2. rozbudowa i przebudowa polegająca na modernizacji i automatyzacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Koneck wraz z budową studni głębinowej,
 3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, na takich obszarach gminy Koneck gdzie nieefektywna jest budowa kanalizacji,
 4. przebudowa obiektów oświatowych, adaptowanych na pomieszczenia Posterunku Policji w Konecku,
 5. reaktywacja posterunku policji dla 3 gmin powiatu aleksandrowskiego tj. Gminy Koneck, Gminy Zakrzewo i Gminy Bądkowo,
 6.  budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koneck,
 7. przebudowa parkingów i zajazdów dla autobusów w miejscowości Koneck,
 8. budowa ronda bezkolizyjnego.

Plany na przyszłość:

 • zacieśnianie więzi społecznych wśród wszystkich mieszkańców Gminy Koneck,
 • rozbudowa i rozwój Publicznej Szkoły Muzycznej I – go stopnia w Konecku,
 • modernizacja Zespołu Szkół w Konecku,
 • dalsza budowa i remonty dróg gminnych,
 • wykorzystanie centralnego położenia gminy Koneck w powiecie aleksandrowskim dla jej dalszego rozwoju,
 • zaprojektowanie i budowa ścieżek pieszo – rowerowych łączących wszystkie rejony gminy w korelacji z sąsiednimi gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, którego gmina Koneck jest członkiem,
 • zaprojektowanie i wykonanie obiektów małej retencji wód na terenie Gmin Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (zadanie wspólne).

Historia

Tereny gminy historycznie i geograficznie są związane z Kujawami. W XI i XII wieku przynależały do kasztelani włocławskiej. W wyniku ukształtowanego w XIV i XV wieku podziału Polski na Kujawach Brzeskich powstało województwo brzesko-kujawskie z 5 powiatami. Tereny koneckiej gminy wchodziły w skład powiatu brzeskiego i w takiej przynależności przetrwały okres wojen szwedzkich i zaborów. Początkowo były pod panowaniem pruskim, a w okresie wojen napoleońskich od 1807 do 1815 roku w obrębie Księstwa Warszawskiego.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 roku znalazły się pod zaborem rosyjskim, w Guberni Warszawskiej w powiecie nieszawskim. Po zakończeniu I wojny światowej należały do województwa warszawskiego, a od 1938 roku do województwa pomorskiego. W 1950 roku znalazły się w województwie bydgoskim, a od 1975 roku do reformy administracyjnej, w województwie włocławskim, obecnie w województwie kujawsko-pomorskim. Administracją kościelną tego terenu od początku zajmowała się diecezja włocławska, w skład której wchodziły parafie w Straszewie i Konecku (przełom XIII i XIV wieku).

Straszewo było własnością biskupów włocławskich (ok. 1250 r.), oni też byli fundatorami miejscowego kościoła p.w. św. Marcina. Obecny kościół (drewniany
z 1781 r.) jest czwartym z kolei wybudowanym w tym miejscu. W chwili obecnej kościół jest restaurowany (marzec 2001 roku). Innymi ciekawymi obiektami sakralnymi są XIX-wieczna plebania i parafialny cmentarz rzymskokatolicki. Osadnictwo wiejskie związane było z siedzibami właścicieli ziemskich, czego przykładem jest zachowany w Straszewie zespół.


Sołectwa

Gmina administracyjnie jest podzielona na 19 sołectwa obejmujące 22 miejscowości.

Gmina Koneck podzielona jest na 19 sołectw

Sołectwa na terenie Gminy Koneck:

 • sołectwo Koneck – sołtys Pani Wioletta Fuminkowska,
 • sołectwo Zapustek – sołtys Pani Klaudia Rak,
 • sołectwo Pomiany – sołtys Pani Agnieszka Rogiewicz,
 • sołectwo Kamieniec – sołtys Pan Henryk Kretkowski,
 • sołectwo Opalanka – sołtys Pan Jan Słowiński,
 • sołectwo Kajetanowo – sołtys Pan Stanisław Lewandowski,
 • sołectwo Żołnowo – sołtys Pani Bożena Kotas,
 • sołectwo Ossówka – sołtys Pan Dariusz Zimecki,
 • sołectwo Kruszynek – sołtys Pan Leszek Zachwieja,
 • sołectwo Brzeźno – sołtys Pani Agnieszka Belter,
 • sołectwo Święte – sołtys Pan Jerzy Górski,
 • sołectwo Kruszynek – Kolonia – sołtys Pan Marek Marciniak,
 • sołectwo Romanowo – sołtys Pani Teresa Żmijewska,
 • sołectwo Młynek – sołtys Pan Bronisław Rolirad,
 • sołectwo Chromowola – sołtys Pani Elżbieta Kacprzak,
 • sołectwo Zazdromin – sołtys Pan Jerzy Serocki,
 • sołectwo Spoczynek – sołtys Pani Dorota Zdrojewska ,
 • sołectwo Straszewo – sołtys Pan Józef Lewandowski,
 • sołectwo Jeziorno – sołtys Pan Dawid Rosiński .

Zabytki

Kościół pod wezwaniem Świętego Prokopa w Konecku

Podróżując szlakiem architektonicznych zabytków na terenie gminy, warto odwiedzić kościół parafialny w Konecku, który powstał w latach 1862 – 1909. Wybudowany w stylu neogotyckim z żółtej i czerwonej cegły, o trzech nawach, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium oraz mocno zaznaczonym transeptem. Fasada zwieńczona została strzelistą wieżą, widoczną z dużej odległości. W skład zespołu wchodzi kościół, Figura Matki Boskiej, ogrodzenie i starodrzew wokół kościoła pochodzący z około XIX wieku.

kościół
Kościół pod wezwaniem Świętego Prokopa w Konecku

Kościół pod wezwaniem Świętego Marcina w Straszewie

Kościół zbudowany w 1780 roku, drewniany, z półkoliście zamkniętym prezbiterium, zwieńczony dwuspadowym dachem oraz wieżyczką. W kościele znajduje się wielka kruchta, a przy niej duża kamienna kropielnica oraz trzy ołtarze. W skład zespołu wchodzi kościół, ogrodzenie i zieleń wokół kościoła pochodzące z około XIX wieku.

kościół
Kościół pod wezwaniem Świętego Marcina w Straszewie

Wiatrak PALTRAK w miejscowości Pomiany

Wiatrak wybudowany w 1925 roku. Z jego pierwotnej formy zachował się odeskowany, główny trzon budowli oraz pozostałość jednego skrzydła. Całość budynku ma konstrukcję słupowo – ryglową Trzypiętrowy wiatrak posadowiony jest ruchomo na betonowej podstawie, po której toczyły się rolki, na których obracano całą konstrukcją. Jest to jeden z dwóch ostatnich wiatraków zachowanych na terenie gminy Koneck. Jednak każdy z nich reprezentuje odmienny rodzaj zastosowanej konstrukcji: wiatrak w Pomianach to paltrak – należy do rodziny Państwa Hejmanów, natomiast obiekt z Ossówki to koźlak – należy do rodziny Państwa Kochanowskich

Wiatrak w Ossówce
Wiatrak paltrak w Pomianach
Skip to content