Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych)

 

 • Przebudowa dróg lokalnych nr: 160413C, 160420 C, 160426 C na terenie gminy Koneck
  Przebudowa dróg lokalnych nr: 160413C, 160420 C, 160426 C na terenie gminy Koneck Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 26 maja do 28 września 2022 r. inwestycję pn. Przebudowa dróg lokalnych nr: 160413C, 160420...
 • Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek
  Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 27 maja do 31 sierpnia 2022 r. inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek. Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu...
 • Remont drogi gminnej nr 160421C Święte-Żołnowo-Kajetanowo
  Gmina Koneck zrealizowała w 2021 roku inwestycję pn. Remont drogi gminnej nr 160421C Święte-Żołnowo-Kajetanowo. Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu robót : Ścięcie poboczy gruntowych, Wykonanie podbudowy zjazdów, Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa...
 • Remont drogi gminnej nr 160414 Święte-Romanowo- Kruszynek
  Gmina Koneck w chwili obecnej realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,,Remont drogi gminnej nr 160414 Święte-Romanowo- Kruszynek ’’ na odcinku 2,402 km na wartość : 1.088.898,83 zł, z czego udział Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 70%...
 • Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Koneck
     Informacja dotycząca realizacji zadań  inwestycyjnych  na terenie Gminy Koneck   Gmina Koneck w 2019 r. zrealizowała  przebudowę drogi gminnej nr 160401C Zazdromin- Straszewo-Chlewiska –etap I na odcinku :  2,359 km na wartość  :...
Skip to content