Fundusz Dróg Samorządowych

  • Remont drogi gminnej nr 160414 Święte-Romanowo- Kruszynek
    Gmina Koneck w chwili obecnej realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,,Remont drogi gminnej nr 160414 Święte-Romanowo- Kruszynek ’’ na odcinku 2,402 km na wartość : 1.088.898,83 zł, z czego udział Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 70%...
  • Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Koneck
       Informacja dotycząca realizacji zadań  inwestycyjnych  na terenie Gminy Koneck   Gmina Koneck w 2019 r. zrealizowała  przebudowę drogi gminnej nr 160401C Zazdromin- Straszewo-Chlewiska –etap I na odcinku :  2,359 km na wartość  :...
  • Droga na odcinku Zazdromin-Straszewo-Chlewiska
    Droga gminna nr 160401 C Zazdromin – Straszewo – Chlewiska to ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 252 Inowrocław – Włocławek z drogą wojewódzką nr 266 oraz skracający dojazd do węzła autostrady A1 i...
Skip to content