Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych)

 

 • Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek
  Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 27 maja do 31 sierpnia 2022 r. inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek. Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu...
 • Remont drogi gminnej nr 160421C Święte-Żołnowo-Kajetanowo
  Gmina Koneck zrealizowała w 2021 roku inwestycję pn. Remont drogi gminnej nr 160421C Święte-Żołnowo-Kajetanowo. Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu robót : Ścięcie poboczy gruntowych, Wykonanie podbudowy zjazdów, Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa...
 • Remont drogi gminnej nr 160414 Święte-Romanowo- Kruszynek
  Gmina Koneck w chwili obecnej realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,,Remont drogi gminnej nr 160414 Święte-Romanowo- Kruszynek ’’ na odcinku 2,402 km na wartość : 1.088.898,83 zł, z czego udział Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 70%...
 • Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Koneck
     Informacja dotycząca realizacji zadań  inwestycyjnych  na terenie Gminy Koneck   Gmina Koneck w 2019 r. zrealizowała  przebudowę drogi gminnej nr 160401C Zazdromin- Straszewo-Chlewiska –etap I na odcinku :  2,359 km na wartość  :...
 • Droga na odcinku Zazdromin-Straszewo-Chlewiska
  Droga gminna nr 160401 C Zazdromin – Straszewo – Chlewiska to ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 252 Inowrocław – Włocławek z drogą wojewódzką nr 266 oraz skracający dojazd do węzła autostrady A1 i...
Skip to content