Przebudowa dróg gminnych nr: 160410C, 160415 C, 160416 C na terenie gminy Koneck

Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 21 marca do 12 września 2023 r. inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych nr: 160410C, 160415 C, 160416 C na terenie gminy Koneck.

Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następujących dróg gminnych:

  1. Droga gminna Nr 160416 C Spoczynek – Jeziorno dł. 1,845 km

2. Droga gminna Nr 160415 C Święte – Jeziorno – Kruszynek dł. 1,364 km

3. Droga gminna Nr 160410 C Chromowola – Młynek – Brzeźno dł. 4,332 km.

Całkowita długość zrealizowanych w ramach zadania odcinków dróg wynosi 7,541 km.

Zadanie inwestycyjne zakończono w terminie i oddano do użytkowania.

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 5 377 331,10 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania wyniosła 4 987 500,00 zł.

Wkład własny Gminy Koneck wynosi 389 831,10 zł.

 

Podobne aktualności

Skip to content