Gmina Koneck Blog

Zaproszenie do udziału w badaniu

W związku z prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrolą P/23/029 Funkcjonowanie posterunków Policji zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym i wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w Państwa gminie oraz osobistych doświadczeń w...

Nowa stawka odsetek za zwłokę

Nowa stawka odsetek za zwłokę Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r., od dnia 7 września 2023 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę...

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Liczymy na Państwa spostrzeżenia i ciekawą dyskusję! Wszystkich chętnych (osoby pełnoletnie, mieszkańców gmin MOFT) zapraszamy też do udziału w konkursie fotograficznym, pn.: „Mobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia”. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i udziału w...

Skip to content