Edukacja

Na terenie gminy Koneck znajduje się 4 szkoły, w tym dwie szkoły publiczne oraz dwie niepubliczne.

 

Szkoły Publiczne:

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którego skład wchodzi Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Włodzimierza Lubańskiego 15
87-702 Koneck
tel./fax: 54 272-20-19
e-mail: zs.koneck@gmail.com
strona www: www.zs-koneck.cba.pl
Dyrektor: Małgorzata Babiarczyk

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Konecku
ul. Włodzimierza Lubańskiego 15
87-702 Koneck
Tel .54 272 23 02 wew. 14
e-mail: psm@koneck.eu
strona www: www.koneck.eu/publiczna-szkola-muzyczna/
Dyrektor: Wojciech Kochanowski

 
 
 
 
 

Organem prowadzącym Publiczne Szkoły w Konecku jest Gmina Koneck

Urząd Gminy w Konecku
Ul. Włodzimierza Lubańskiego 11
87-702 Koneck
Tel. 54 272-23-02
e-mail: ugkoneck@koneck.eu
strona www: koneck.eu, bip.koneck.eu
Wójt: Ryszard Władysław Borowski


Szkoły Niepubliczne:

  • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na rzecz rozwoju wsi Święte i okolic

Szkoła Podstawowa w Świętem
Święte 1
87-702 Koneck
Tel. 788-699-577
e-mail: sp_swiete@wp.pl
strona www: https://spswiete.edupage.org/
Dyrektor: Katarzyna Lewandowska

  • Stowarzyszenie :Jesteśmy Razem”

Szkoła Podstawowa w Straszewie
Straszewo 17
87-702 Koneck
tel./fax 54 272-22-70
e-mail: sp_straszewo@wp.pl
strona www: http://www.spstraszewo.szkolna.net/
Dyrektor: Anna Lewandowska

Skip to content