Kultura i sport

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku
ul. Włodzimierza Lubańskiego 4
87-702 Koneck
Tel. 54 272-20-26
e-mail: gokkoneck@wp.pl
strona www: gok-koneck.pl
FB: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Konecku-1617202121833622
Dyrektor: Jolanta Rosińska

Godziny pracy
Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 18:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Piątek 12:00 – 20:00
Sobota 12:00 – 20:00
Niedziela nieczynny

Status prawny GOK-u:
Gminny Ośrodek Kultury w Konecku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Gminny Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114 poz. 493 z późn. zmn.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego przez Radę Gminy uchwałą nr IV/31/07 z dnia 16 lutego 2007r.

Przedmiot działalności GOK Koneck:
Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców. Celem nadrzędnym jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Podstawowym zadaniem Ośrodka Kultury jest:
a) tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury,
b) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
c) adresowanie propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców,
d) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
e) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
f) formy indywidualnej aktywności kulturalnej,
g) imprezy kulturalne,
h) współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi działającymi na terenie gminy oraz z innymi instytucjami i ośrodkami kultury.

Plan zajęć kół zainteresowań:

  • wtorki – aerobic dla dorosłych,
  • środy – warsztaty wokalne dla dorosłych,
  • czwartki – aerobic dla dorosłych,
  • piątki – zajęcia animacyjne z dziećmi.

Gminna Biblioteka Gminna w Konecku

Gminna Biblioteka w Konecku
ul. Włodzimierza Lubańskiego 15
87-702 Koneck
Tel. 54 272-20-90
e-mail: gbpwkonecku@vp.pl
strona www: https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Konecku-573124496492224
Dyrektor: Mariola Gębicka

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00 – 16:30
Wtorek 8:00 -15:00
Środa 9:00 – 16:30
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 16:00

Zbiory biblioteczne:
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczy ponad 15 000 książek. Książki kupujemy ze środków budżetowych oraz dotacji Biblioteki Narodowej.
Udostępniamy:

  • literaturę piękną,
  • literaturę popularnonaukową,
  • literaturę dla dzieci i młodzieży,
  • audiobooki
  • E – czytniki.

Zgromadzony księgozbiór ma charakter uniwersalny i obejmuje literaturę z różnych dziedzin wiedzy. Uzupełniamy księgozbiór zbiory specjalne, w tym audiobooki – książki zapisane w formacie MP3 na płytach CD. Biblioteka oferuje również czasopisma, z których można korzystać na miejscu oraz wypożyczać do domu. Od 2010 roku bierzemy udział w programie Akademia Orange dla bibliotek i korzystamy z bezpłatnego Internetu dla wszystkich użytkowników. Ponadto udostępniamy katalog On – line – Mak + oraz jesteśmy na facebook – u.


Boisko ORLIK w Konecku

Boisko Orlik
ul. Włodzmierza Lubańskiego 6
87-702 Koneck

Gmina Koneck dysponuje licznymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi, które pozwalają na uprawianie wielu zróżnicowanych dyscyplin sportowych m.in. piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki oraz tenisa ziemnego. Mieszkańcy mogą brać czynny udział w wydarzeniach sportowych odbywających się na boisku.

Zajęcia na boisku Orlik odbywają się od marca do listopada prowadzone przez animatorów.

Skip to content