Czyste powietrze


 • Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach
  Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach w celu złożenia wniosku o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W przypadku osób fizycznych lub członków ich gospodarstw domowych uzyskujących dochody z gospodarstwa...
 • Informacje prasowe – CZYSTE POWIETRZE
  Szanowni Państwo, Wobec narastającego problemu wynikającego z działań nieuczciwych instalatorów pomp ciepła, NFOŚiGW wypracował komunikat, który udostępnia na stronie programu czystepowietrze.gov.pl w zakładce informacje prasowe.   https://czystepowietrze.gov.pl/informacje-prasowe/   https://czystepowietrze.gov.pl/sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla/   Zachęcamy do zapoznania się...
 • Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w gminie Koneck – II kwartał 2023 r.
  Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  w gminie Koneck – II kwartał 2023 r.
 • Spotkanie informacyjne dot. założeń programu „Czyste Powietrze”
  W dniu 22 maja 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne dot. założeń programu ,,Czyste Powietrze”, które poprowadzili eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Organizatorem wydarzenia była Gmina Koneck na...
 • Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Koneck
 • Dane Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – IV kwartał 2022
    Program Priorytetowego Czystego Powietrza udostępnia poniższe dane za IV kwartał 2022 r.: Nazwa Gminy liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] liczba zawartych umów [szt.] liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] kwota wypłaconych dotacji [zł] Koneck...
 • Dane kwartalne III kwartał 2022 r- PPCP
  liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie 70 szt. liczba zrealizowanych przedsięwzięć 29 szt. sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 724 351 zł
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk
 • Ogłoszenie dot. programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
  O G Ł O S Z E N I E   PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”   Gmina Koneck informuje o uruchomieniu dla Mieszkańców punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się...
 • Czyste Powietrze
  Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego...
Skip to content