Daily Archive: 22 kwietnia, 2024

Światowy Dzień Ziemi

Dziś obchodzimy globalne ekologiczne wydarzenie, jakim jest Światowy Dzień Ziemi. Bieżący rok przebiega pod hasłem Planeta kontra tworzywa sztuczne, któremu przyświeca myśl położenia kresu produkcji plastiku dla zdrowia ludzkiego jak i planetarnego, domagając się...

Program unieszkodliwianie azbestu

Wójt Gminy Koneck ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2024 r. w ramach dotacji z WFOŚiGW w Toruniu. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane: na obiektach,...

Skip to content