Kategoria: GOPS

Posiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje, iż w związku z powrotem dzieci do szkół w formie stacjonarnej istnieje możliwość składania wniosku o pomoc w formie gorących posiłków dla dzieci. Pomoc w formie dożywiania...

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia   10   maja 1999   r.   w   sprawie Programu Profilaktyki   dla   Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem...

W dniach 3-4 marca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku przy ogromnym wsparciu stażystów oraz strażaków wydawał paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Koneck, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Pomocą...

Skip to content