Kategoria: GOPS

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia   10   maja 1999   r.   w   sprawie Programu Profilaktyki   dla   Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem...

W dniach 3-4 marca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku przy ogromnym wsparciu stażystów oraz strażaków wydawał paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Koneck, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Pomocą...

Świadczenie „500+” na dziecko

Świadczenie „500 +” na dziecko: – świadczenie wypłacane co miesiąc – dla rodziców i opiekunów – na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia...

logo

Apel do mieszkańców

Apel do mieszkańców Gminy Koneck W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych oraz znacznym obniżeniem temperatury powietrza zwracamy się do mieszkańców Gminy Koneck z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na...

Skip to content