INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA DODATEK OSŁONOWY w 2024 r

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2024 r., poz. 59) określa nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy w 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru zawartego w rozporządzeniu należy składać do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.

Link do wzoru wniosku:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf

Wzór wniosku został umieszczony na stronie www.bip.koneck.eu (zakładka: sprawy/druki do pobrania) oraz jest dostępny do pobrania w wersji papierowej w siedzibie GOPS Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 22 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku, ul. W. Lubańskiego 11, 87-702 Koneck  lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek złożony elektronicznie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres skrytki elektronicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku (/GOPSKONECK3/skrytka).    

Dodatkowych informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 542722002. Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

 

Kierownik GOPS Koneck – Anna Spychalska

Podobne aktualności

Skip to content